Регистърът работи през HTTPS протокол. Въведете същия адрес, но използвайте https://